Zakelijke diensten

Onze zakelijke diensten omvatten:

  • Financiële administratie
  • Periodieke rapportages
  • Jaarrekening
  • Fiscale aangiften
  • Diversen

Financiële administratie

U kunt Uw complete administratie aan ons uitbesteden, eventueel inclusief salarisadministratie en alle fiscale aangiften. Wij verrichten alle werkzaamheden voor U vanaf het coderen van de administratie tot het opstellen van de jaarrekening. Dit alles doen we in goed overleg.

Periodieke rapportages

Periodieke rapportages zijn voor de ondernemer van groot belang. Het is immers één van de belangrijkste middelen om sturing te geven aan de onderneming. Wij kunnen deze snel en efficiënt voor U opstellen; jaarlijks, per kwartaal of zelfs per maand.

Jaarrekening

Wij kunnen op basis van de verwerking van Uw administratie op efficiënte wijze de jaarrekening samenstellen. Voor de eventuele noodzakelijke accountantscontrole hebben wij een goed contact met een gerenommeerd accountantskantoor.

Fiscale aangiften (IB, LH, OB, VpB, e.a.)

Wij kunnen al Uw belastingaangiften verzorgen en U bijstaan om  optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden om belasting te besparen.

Diversen

Ook kunnen wij Uw bedrijf op locatie ondersteunen bij de financiële administratie. Wij zijn erg flexibel en passen onze beschikbaarheid graag aan de klant aan. Ook adviseren wij startende ondernemers met het opzetten van een nieuw bedrijf.

Wij bepalen samen met onze klant wat wij voor hem/haar kunnen betekenen met als gezamenlijk doel om tot een goed product te komen. Neem voor meer informatie contact met ons op.