Particuliere diensten

Wij helpen u met:

  • Belastingaangifte
  • Voorlopige teruggaaf/ Bezwaarschrift
  • Overige diensten

Belastingaangifte

Met de jaarlijkse stroom van wijzigingen in de belastingwetgeving is het doen van de aangifte inkomstenbelasting voor velen een terugkerende kwelling. Waarom doet U het nog zelf? Voor een relatief klein bedrag besteedt U het uit. Vaak verdient U dat bedrag zelfs weer terug, doordat wij U wellicht belasting kunnen besparen.

Voorlopige teruggaaf/ Bezwaarschrift

Wij kunnen voor U de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting berekenen. Ook kunnen wij voor U een bezwaarschrift indienen wanneer de (voorlopige) aanslag niet juist is berekend.

Overige diensten

Wij zijn voor U gesprekspartner voor al Uw financiële privé-aangelegenheden. U kunt hierbij denken aan het afsluiten van bepaalde verzekeringen (wij bemiddelen niet bij het afsluiten van verzekeringen), aan- of verkoop van een huis, het al of niet doen van schenking(en), schuldproblematiek, uitkeringen, toeslagen en advisering inzake grote financiële uitgaven. Omdat wij niet als tussenpersoon optreden zijn wij absoluut onafhankelijk en onpartijdig. Wij kunnen over Uw schouders met U meekijken en vanuit onze ervaring een mening over deze zaken geven welke U wellicht kan helpen tot het nemen van een weloverwogen beslissing.

Neem voor meer informatie contact met ons op.